• youtube
  • facebook

Người lao động sẽ mất khoản tiền này vào cuối năm

Cuối năm 2021, người lao động nếu chưa nghỉ, hoặc nghỉ chưa hết 12 ngày phép trong năm sẽ không được thanh toán khoản tiền lương như trước.

Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ .1.1.2021, với sự điều chỉnh liên quan đến người lao động, đáng chú ý là khoản tiền lương 12 ngày phép hàng năm.

Cụ thể, Luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ tối đa 12 ngày/năm, nếu làm đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp. So sánh với Bộ luật Lao động 2012, thì quyền lợi của người lao động về số ngày nghỉ phép có sự thay đổi. 

Cụ thể, trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Còn lại, trường hợp nghỉ chưa hết hoặc chưa nghỉ ngày phép trong năm cũng không được thanh toán tiền như trước.

Từ cuối năm 2021, người lao động nếu chưa nghỉ, hoặc nghỉ chưa hết 12 ngày phép trong năm không được thanh toán khoản tiền lương như trước. Đồ họa: M.H

Từ cuối năm 2021, người lao động nếu chưa nghỉ, hoặc nghỉ chưa hết 12 ngày phép trong năm không được thanh toán khoản tiền lương như trước. Đồ họa: M.H

 

Như vậy, khoản tiền lương cho những ngày phép còn dư đáng lẽ người lao động sẽ được nhận vào cuối năm, thì từ 2021 sẽ không còn được nhận nữa.

Thanh lý ngày phép

Ngày phép sẽ không nghỉ hết không được trả lương như trước, nên người lao động cần “thanh lý” ngày phép để không bị thiệt. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay có cơ chế chốt phép năm vào ngày cuối cùng của tháng 3 năm sau.

Vì thế, người lao động vẫn có thể sử dụng đến hết tháng 2 của năm sau. Hoặc thỏa thuận với bên sử dụng lao động cộng phép dồn 3 năm/lần.

Tuy nhiên, xét trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không ít doanh nghiệp cho người lao động nghỉ làm hoặc luôn phiên. Nên việc "thanh lý" ngày phép cũng không còn quá quan trọng.

Dù mất đi khoản tiền ngày nghỉ phép có hưởng lương, Tết 2022 sắp tới, người lao động cũng có cơ hội nhận các khoản tiền như: Tiền thưởng Tết, tiền lương tháng thứ 13 (tùy vào tình hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp); tiền thăm hỏi từ 300.000 đồng từ quỹ công đoàn theo Kế hoạch 146/KH-TLĐ.

Theo đó, 2 nhóm đối tượng được hưởng tiền thăm hỏi gồm:

- Người lao động có đóng Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn.

- Cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn.

create

MINH HUY (T/H) / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-lao-dong-se-mat-khoan-tien-nay-vao-cuoi-nam-987468.ldo

Short URL: http://binhdinh.tintuc.vn/viewID/1323377