• youtube
  • facebook

Ngày 20/8, toàn cấp học trong tỉnh Phú Thọ tựu trường

Ngày 27/7, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019, theo đó, các cấp học trong tỉnh tựu trường vào ngày 20/8; tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày 5/9.

Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: Đối với cấp Mầm non, Tiểu học, GDTX (THCS và THPT) bắt đầu học từ 5/9, kết thúc học kỳ I trước ngày 13/01/2019;

Đối với cấp THCS và THPT: Bắt đầu học từ 27/8/2018, kết thúc học kỳ I trước ngày 13/01/2019; Cấp Mầm non và cấp Tiểu học có ít nhất 18 tuần thực học; cấp THCS và cấp THPT có ít nhất 19 tuần thực học; GDTX có ít nhất 16 tuần thực học.

Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II: đối với các cấp học, bắt đầu học kỳ II vào ngày 14/01/2019; Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2019.

Cấp Mầm non và cấp Tiểu học có ít nhất 17 tuần thực học; cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 18 tuần thực học; GDTX có ít nhất 16 tuần thực học. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn Bộ GD&ĐT.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2019. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 trước ngày 31/7/2019.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh theo quy định.

create

Bá Hải / giaoducthoidai.vn

Short URL: http://binhdinh.tintuc.vn/viewID/288116