• youtube
  • facebook

Khởi công xây dựng một số công trình tại Tuy An

Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa triển khai thi công các hạng mục sửa chữa khôi phục hệ thống đập dâng thủy lợi; kè bảo vệ bờ suối Đá, xã An Hiệp; sửa chữa khôi phục tuyến đường An Hiệp - An Lĩnh (huyện Tuy An) thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Phú Yên.

Thi công kè đá An Hiệp - Ảnh: THỦY TIÊN.

Thi công kè đá An Hiệp - Ảnh: THỦY TIÊN.

Hạng mục kè bảo vệ bờ suối Đá, xã An Hiệp với quy mô kè bờ tả dài gần 2 km, bờ hữu dài hơn 2,1 km. Chân kè bằng ống buy bê tông được liên kết bằng xà mũ bê tông cốt thép có khung giằng phía trên. Mái kè có kết cấu đá lát khan, đỉnh kè rộng 3 m bằng đất đắp sỏi đồi. Hạng mục sửa chữa, nâng cấp 3 đập dâng thủy lợi; trong đó đập dâng số 1 và số 3 mỗi đập có 6 cửa xả, 4 trụ pin đơn và 1 trụ pin kép, đập dâng số 2 được gia cố phần hạ lưu bể tiêu năng với chiều dài sân khoảng 30 m.

Hạng mục sửa chữa khôi phục tuyến đường An Hiệp - An Lĩnh với chiều dài gần 1 km, nền đường rộng 4,5 m, mặt đường 3,5 m bằng bê tông. Tổng kinh phí xây dựng 3 hạng mục trên hơn 64 tỉ đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và ngân sách tỉnh. Công trình này do Công ty CP Xây dựng Tân Nam thi công, thời gian thực hiện đến cuối năm 2019.

Khi hoàn thành các công trình này sẽ góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát lũ, phục vụ việc đi lại sinh hoạt và sản xuất, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, tính mạng và tài sản của người dân địa phương.

create

THỦY TIÊN / baophuyen.com.vn

Short URL: http://binhdinh.tintuc.vn/viewID/288553