• youtube
  • facebook

Huế: Ngày 23/6/2021 sẽ nối lại tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 11/6, UBND tỉnh vừa thống nhất thời gian khảo sát để quyết định thời điểm và phương án triển khai tìm kiếm tiếp theo đối với các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, bắt đầu từ ngày 23/6/2021.

Ngày 23/6 tới, các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại sông Rào Trăng 

Trước đó, UBND tỉnh nhận được công văn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc ban hành kế hoạch khảo sát để quyết định phương án và thời điểm tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thời gian khảo sát để quyết định thời điểm và phương án triển khai tìm kiếm tiếp theo đối với các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, bắt đầu từ ngày 23/6/2021; và nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng cơ quan, từng lực lượng có Kế hoạch kèm theo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai đảm bảo theo chủ trương, yêu cầu tại Kế hoạch đã đề ra.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 chủ trì, phối hợp với Sở Công thương khẩn trương làm việc với các cơ quan, trực thuộc Bộ Công thương và các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục, sớm triển khai xây dựng đập; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/6/2021.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cử người tham gia phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

create

Thái Bình / baothuathienhue.vn

Nguồn: https://baothuathienhue.vn/ngay-23-6-2021-se-noi-lai-tim-kiem-nan-nhan-mat-tich-tai-thuy-dien-rao-trang-3-a100921.html

Short URL: http://binhdinh.tintuc.vn/viewID/1046212