• youtube
  • facebook

Hàng nghìn ngôi nhà tại Phú Thọ vẫn ngập trong bùn

Người phụ nữ tóc còn dính bết bùn đất vừa khóc vừa nói, 'mọi thứ trôi hết rồi, chẳng còn gì đâu'.

Người phụ nữ tóc còn dính bết bùn đất vừa khóc vừa nói, "mọi thứ trôi hết rồi, chẳng còn gì đâu".

create

Ngân Phan - Thiên Trí / vnexpress.net

Short URL: http://binhdinh.tintuc.vn/viewID/284259