• youtube
  • facebook

Cần Thơ: Công bố Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Thạnh Thắng

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa công bố công khai bản Kết luận thanh tra số 429/KL-SGDĐT ngày 18/2/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về kết quả thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ).

Sau khi bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh Thắng, khiếu nại bản Kết luận thanh tra số 2910/KL-SGDĐT ngày 15/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho rằng có nhiều nội dung chưa đúng, xúc phạm danh dự cá nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xem xét, ban hành Kết luận thanh tra này.

Theo Kết luận thanh tra số 429/KL-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (thời điểm còn là Hiệu trưởng) chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và hoạt động của các tổ chuyên môn; việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn không đúng quy định của Điều lệ trường trung học.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Thảo không quản lý được nề nếp, chất lượng sinh hoạt của các tổ chuyên môn, không phát hiện và không xử lý việc Tổ tiếng Anh nhiều tháng liền không họp, không sinh hoạt chuyên môn; thực hiện chưa đúng quy định về giải quyết khiếu nại.

 

Kết luận thanh tra cũng cho rằng nữ Hiệu trưởng này “không khéo léo, chưa linh hoạt” khi gọi nhiều người đến xem hình ảnh được cho là nhạy cảm của ông Trần Quang Trưởng (Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh Thắng) bị đồng bộ hóa trên ứng dụng Google ảnh của nhà trường.

Bên cạnh đó, trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo cũng chưa thực hiện đầy đủ quy định về dạy thêm, học thêm, thu tiền của học sinh; quản lý tài chính tại đơn vị và thực hiện chưa đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa.

Hai Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh Thắng là bà Huỳnh Thị Kim Chi và ông Trần Quang Trưởng cũng có khuyết điểm về lĩnh vực phụ trách. Riêng ông Trần Quang Trưởng vi phạm một số quy định trong Luật viên chức, Điều lệ trường trung học và Nghị định 27. Kế toán nhà trường cũng có khuyết điểm trong việc tham mưu thực hiện công khai tài chính, tài sản chưa đầy đủ.

Với những thiếu sót trên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đề nghị các cá nhân nêu trên tự kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm, hoàn lại số tiền thu sai của học sinh.

Kết luận thanh tra số 429/KL-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm Trưởng đoàn thanh tra trong việc tham mưu ban hành Kết luận số 2910/KL-SGDĐT ngày 15/11/2019; đồng thời đề nghị Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ rà soát, tham mưu thực hiện lại đúng công tác thi đua - khen thưởng cho đội ngũ giáo viên.

create

Thanh Liêm / Tin Tức

Nguồn: https://baotintuc.vn/phap-luat/can-tho-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-ve-trach-nhiem-cua-hieu-truong-truong-thanh-thang-20220227160800678.htm

Short URL: http://binhdinh.tintuc.vn/viewID/1374997