• youtube
  • facebook
TT-Huế: A Lưới cho phép nhiều trường tổ chức dạy trực tiếp từ 27/12

TT-Huế: A Lưới cho phép nhiều trường tổ chức dạy trực tiếp từ 27/12

timer27/12/2021

Chiều 26/12, UBND huyện cho biết vừa có thông báo về việc tổ chức dạy học trên địa bàn huyện, trong đó cho phép các trường học từ bậc tiểu học trở lên có trụ sở đóng tại khu vực có nguy cơ cấp độ 1, cấp độ 2 được tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 27/12.

Những địa phương cho học sinh trở lại trường học trực tiếp vào ngày 13/12

Những địa phương cho học sinh trở lại trường học trực tiếp vào ngày 13/12

timer13/12/2021

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục cho học sinh trở lại trường theo cấp độ dịch của địa phương.

Học sinh ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2 được đi học trực tiếp

Học sinh ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2 được đi học trực tiếp

timer19/10/2021

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1, 2 (nguy cơ thấp và trung bình) được tổ chức dạy học trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hàng chục học sinh mắc Covid-19, hàng ngàn em là F1, nhiều địa phương dừng học trực tiếp

Hàng chục học sinh mắc Covid-19, hàng ngàn em là F1, nhiều địa phương dừng học trực tiếp

timer19/10/2021

Sau khi ghi nhận nhiều học sinh, giáo viên mắc Covid-19 với hàng ngàn F1, một số trường học đã ra quyết định dừng học trực tiếp để phòng chống dịch.

  • 1