• youtube
  • facebook

Gần 700 sinh viên Trường Giao thông vận tải TP.HCM có điểm rèn luyện bằng 0

Gần 700 sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có nguy cơ bị điểm rèn luyện bằng 0 đồng nghĩa với hạnh kiểm loại kém.

Đây là kết quả được trường này công bố trong dự thảo kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Theo đó, trong danh sách công bố, có 945 sinh viên bị đánh giá điểm rèn luyện là 0 và xếp loại là kém. Tuy nhiên, trong đó có 688 sinh viên đang theo học, số còn lại là sinh viên bảo lưu, thôi học hoặc bị đình chỉ.

Việc bị điểm rèn luyện bằng 0, các sinh viên này dự kiến có kết quả rèn luyện bị xếp loại kém.

Phòng Công tác chính trị đưa ra cảnh báo, sinh viên có thể phản hồi khiếu nại để các đơn vị điều chỉnh, đánh giá bổ sung kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2017-2018 chậm nhất là 16h ngày 16/5.

Sau thời gian này, nếu không có ý kiến khiếu nại, phản hồi thì kết quả dự thảo coi như là kết quả chính thức.

Vì vậy ban cán sự lớp và sinh viên kiểm tra kỹ lại kết quả đánh giá, phản hồi và cung cấp các minh chứng phù hợp về khoa/ viện quản lý sinh viên trước thời hạn để đảm bảo quyền lợi.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, nếu sinh viên hai học kỳ liên tiếp bị xếp rèn luyện loại kém thì có thể bị xem xét buộc thôi học.

Trước đó chưa lâu Trường ĐH Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM cũng cảnh báo học vụ 2.135 sinh viên, trong đó 257 em bị đuổi học.

Những sinh viên bị cảnh báo học vụ đều có điểm trung bình tích lũy dưới 2,5 điểm. 257 sinh viên buộc thôi học bị 3 lần cảnh báo học vụ trở lên hoặc hai lần bị cảnh báo học vụ liên liên tiếp.

Theo quy định của nhà trường, sinh viên tự ý bỏ học ở mỗi học kỳ sẽ bị nhận hình thức xử lý cảnh báo học vụ. Sinh viên bị cảnh báo học vụ phải có kế hoạch học tập nghiêm túc, phải ưu tiên học cải thiện trả nợ các học phần chưa đạt.

Lúc này phó hiệu trưởng nhà trường cho biết đây điều trường không mong muốn nhưng ý thức học tập chưa cao. Trường này cũng khuyến cáo nếu sinh viên không chăm chỉ học tập, sẽ phải dùng biện pháp để gò. 

Cụ thể, dù học tín chỉ nhưng trường sẽ áp dụng cách như 5-10 năm trước là điểm danh sĩ số. Đây là giải pháp hữu hiệu để sinh viên tới trường học tập nếu không tự giác học. 

create

Tuệ Minh / vietnamnet.vn

Short URL: http://binhdinh.tintuc.vn/viewID/232098