• youtube
  • facebook

Gói thầu xây lắp hơn 900 tỷ đồng của TP. Đà Nẵng: Cuộc “so găng” của nhiều nhà thầu lớn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (BQLDA GT Đà Nẵng) vừa tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC) của Gói thầu Xây lắp phần giao thông, thoát nước có quy mô hơn 900 tỷ đồng với sự tham gia của nhiều nhà thầu lớn đã được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh - Giai đoạn 1: Từ nút giao Quốc lộ 14B đến đường trục chính Khu công nghệ thông tin tập trung, được đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trái phiếu chính phủ) và vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng. Đây là gói thầu có quy mô hơn 900 tỷ đồng, được giao cho BQLDA GT Đà Nẵng làm bên mời thầu, được đóng sơ tuyển vào ngày 16/10/2017. Cả 6 nhà thầu trúng sơ tuyển đều tham gia mua hồ sơ mời thầu (HSMT), nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) vào ngày 7/5/2018.

Có 4 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại Gói thầu Xây lắp phần giao thông, thoát nước có quy mô hơn 900 tỷ đồng tại Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Có 4 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại Gói thầu Xây lắp phần giao thông, thoát nước có quy mô hơn 900 tỷ đồng tại Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Sau quá trình chấm HSĐXKT, ngày 26/6/2018, BQLDA GT Đà Nẵng đã có văn bản thông báo danh sách 4 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, gồm: Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Cienco1 - Trường Sơn); Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Phương Thành - Lắp máy Trung Nam); Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long; Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Công ty CP Xây dựng công trình 545 (Cienco4 - 545). Sau đó, ngày 2/7/2018, Lễ mở HSĐXTC của gói thầu này đã được tiến hành.

Lễ mở HSĐXTC cho thấy có cuộc “so găng” về giá dự thầu của 4 nhà thầu lớn. Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long có giá dự thầu 891.507 triệu đồng, không có thư giảm giá và trở thành nhà thầu có giá dự thầu cao nhất trong 4 nhà thầu. Liên danh Phương Thành - Lắp máy Trung Nam có giá dự thầu 813.806 triệu đồng, có thư giảm giá 19,2% giá dự thầu (tương đương giảm 156.250 triệu đồng). Như vậy, sau giảm giá, giá dự thầu của liên danh này là 657.556 triệu đồng và trở thành nhà thầu có giá dự thầu cao thứ 2. Liên danh Cienco4 - 545 có giá dự thầu 645.630 triệu đồng, không có thư giảm giá. Còn Liên danh Cienco1 - Trường Sơn có giá dự thầu trước giảm giá là 857.638 triệu đồng và có thư giảm giá “sâu” tới 29% giá dự thầu (tương đương giảm 229.057 triệu đồng) và trở thành nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất trong 4 nhà thầu.

Ngày 30/1/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt danh sách 6 nhà thầu trúng sơ tuyển Gói thầu Xây lắp phần giao thông, thoát nước, gồm: Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty CP Đức Anh; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bắc Hà; Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam; Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long; Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Công ty CP Xây dựng công trình 545.

create

Bích Thảo / baodauthau.vn