• youtube
  • facebook

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, còn Giám đốc Sở Du lịch Bình Định có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

HĐND tỉnh Bình Định công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII, sáng 7.12, HĐND tỉnh Bình Định công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 56 phiếu (chiếm 93,35%) và có 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,67%).

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Võ Vinh Quang - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng có số phiếu tín nhiệm cao là 55 phiếu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm cao là 21 phiếu (chiếm 35%), nhưng phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất tới 9 phiếu (chiếm 15%).

Ông Lâm Hải Giang - Giám đốc Sở Nội vụ có 37 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 61,67%) nhưng số phiếu tín nhiệm thấp với 4 phiếu (chiếm 6,67%).

 

create

NGUYỄN TRI / Lao Động