• youtube
  • facebook

Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019 các trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Tối 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 của các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh như sau:

 

1. Trường THPT Khánh Sơn

a) Tuyển thẳng: 29 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 25,12 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

2. Trường THPT Lạc Long Quân

a) Tuyển thẳng: 36 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 31,56 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét.

 

3. Trường THPT Phan Bội Châu

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 39,65 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

4. Trường THPT Trần Hưng Đạo

a) Tuyển thẳng: 04 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 32,01 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 36,8.7 điểm

 

5. Trường THPT Ngô Gia Tự

a) Tuyển thẳng: 05 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 36,73 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

6. Trường THPT Trần Bình Trọng

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh;

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 40,32 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

7. Trường THPT Nguyễn Huệ

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,22 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 39,31 điểm

 

8. Trường THPT Đoàn Thị Điểm

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 33,31 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét 

 

9. Trường THPT Hoàng Hoa Thám

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 40,54 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

10. Trường THPT Nguyễn Thái Học

a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 32,20 điểm

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

11. Trường THPT Lý Tự Trọng

a) Tuyển thẳng: 03 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 43,82 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

12. Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Trúng tuyển theo chương trình Tiếng Pháp song ngữ và ngoại ngữ Tiếng Pháp: 61 học sinh. Có 1 học sinh hệ Tiếng Pháp đã trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 44,91 điểm. Trong đó có: 27 thí sinh có điểm xét tuyển từ 45,16 điểm được chuyển sang Trường THPT Lý Tự Trọng. 

d) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

13. Trường THPT Hoàng Văn Thụ

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 39,64 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

14. Trường THPT Hà Huy Tập

a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 40,59 điểm

b) Điểm chuẩn xẻt tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

15. Trường THPT Phạm Văn Đồng

a) Tuyển thẳng: 03 học sinh '

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 40,55 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

16. Trường THPT Nguyễn Trãi

a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,80 điểm

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

17. Trường THPT Trần Cao Vân

a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 36,18 điểm

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét 

 

18. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

a) Tuyển thẳng: 02 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 32,86 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

19. Trường THPT Tôn Đức Thắng

a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,19 điểm

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 32,24 điểm

 

20. Trường THPT Trần Quý Cáp

a) Tuyển thẳng: 03 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 23,14 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

21. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 41,69 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

22. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 37,39 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

23. Trường THPT Lê Hồng Phong

a) Tuyển thẳng: 01 học sinh

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 31,07 điểm

c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

 

24. Trường THPT Tô Văn Ơn

a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 29,31 điểm

b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

create

K.D / baokhanhhoa.vn